MENU

People

Faculty

Professor Tatsuya Kameda tkameda [at] l.u-tokyo.ac.jp
Professor Kaori Karasawa sphisho [at] l.u-tokyo.ac.jp
Professor Yukiko Muramoto sphisho [at] l.u-tokyo.ac.jp
Professor Yohsuke Ohtsubo yohtsubo [at] l.u-tokyo.ac.jp
Assistant Professor Shuma Iwatani
Project Assistant Professor Hye-Rin Kim twinklingyou [at] gmail.com

Postdoctoral Fellow

Ryota Takano

Doctoral Students

Yukari Jessica Tham (JSPS Research Fellow)
Tobu Tomabechi
Yuho Shimizu (JSPS Research Fellow) yuhos1120mizu [at] gmail.com
Yasuyuki Kudo
Mayu Takahashi (JSPS Research Fellow)
Ryutaro Mori (JSPS Research Fellow)

Master Course Students

Sota Ando
Satoko Kita
Ryotaro Sakamoto
Hidezo Suganuma
Yusuke Suzuki
Tomoya Akiyama
Hibiki Arai
Michiru Sato
Rio Sumida
Ryu Takahashi
Shuhei Fukuyama
Yoko Manome