MENU

People

Faculty

Professor Kaori Karasawa sphisho [at] l.u-tokyo.ac.jp
Professor Yukiko Muramoto sphisho [at] l.u-tokyo.ac.jp
Professor Yohsuke Ohtsubo yohtsubo [at] l.u-tokyo.ac.jp
Associate Professor Kazunori Inamasu k-inamasu [at] l.u-tokyo.ac.jp
Assistant Professor Keita Suzuki
Project Assistant Professor Hye-Rin Kim twinklingyou [at] gmail.com

Postdoctoral Fellow

Sakura Arai JSPS Research Fellow

Doctoral Students

Tobu Tomabechi
Yuho Shimizu (JSPS Research Fellow) yuhos1120mizu [at] gmail.com
Yasuyuki Kudo
Mayu Takahashi (JSPS Research Fellow)
Ryutaro Mori (JSPS Research Fellow)
Hidezo Suganuma
Kai Otsubo

Master Course Students

Satoko Kita
Tomoya Akiyama
Hibiki Arai
Michiru Sato
Rio Sumida
Ryu Takahashi
Shuhei Fukuyama
Yoko Manome
Hitomi Ishihara
Runo Kozawa
Haruna Hirayama
Maki Minakuchi
Yukino Watanabe